หน้าหลัก มูลนิธิอานันทมหิดล

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของมูลนิธิอานันทมหิดล

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิฯ ดูรายการผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิจากอดีตจนถึง ปัจจุบัน พร้อมทั้งรับข่าวสารของมูลนิธิ ผ่านทางเว็บไซต์แห่งนี้ โดยเลือกหัวข้อที่ต้องการจากรายการเนื้อหาเว็บไซต์ทางซ้ายมือของทุก ๆ หน้า

โปรดศึกษารายการประวัติการปรับปรุงข้อมูลของเว็บไซต์ เพื่อใช้พิจารณาประกอบกับการนำข้อมูลจากเว็บไซต์ไปใช้

รายการประวัติการปรับปรุงข้อมูล
เมื่อ รายละเอียด
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมของมูลนิธิมายังเว็บไซต์นี้ รายการผู้ได้รับพระราชทานทุนแผนกต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงจนถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปี ๒๕๔๗ (หรือ ๒๕๔๘ ในบางแผนก)
รายการการดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์
การดำเนินการ คาดการณ์การแล้วเสร็จ
จัดทำเนื้อหาภาษาอังกฤษ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ปรับปรุงรายการผู้ได้รับพระราชทานทุนแผนกต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน เมษายน ๒๕๕๔