หน้าหลัก มูลนิธิอานันทมหิดล

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของมูลนิธิอานันทมหิดล

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิฯ ดูรายการผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิจากอดีตจนถึง ปัจจุบัน พร้อมทั้งรับข่าวสารของมูลนิธิ ผ่านทางเว็บไซต์แห่งนี้ โดยเลือกหัวข้อที่ต้องการจากรายการเนื้อหาเว็บไซต์ทางซ้ายมือของทุก ๆ หน้า

โปรดศึกษารายการประวัติการปรับปรุงข้อมูลของเว็บไซต์ เพื่อใช้พิจารณาประกอบกับการนำข้อมูลจากเว็บไซต์ไปใช้

รายการประวัติการปรับปรุงข้อมูล

เมื่อรายละเอียด
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมของมูลนิธิมายังเว็บไซต์นี้ รายการผู้ได้รับพระราชทานทุนแผนกต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงจนถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปี ๒๕๔๗ (หรือ ๒๕๔๘ ในบางแผนก)
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ร่วมกับเก็บรวบรวมข้อมูล GPS ติดรถ 
รายการประวัติการปรับปรุงข้อมูล
การดำเนินการ คาดการณ์การแล้วเสร็จ
จัดทำเนื้อหาภาษาอังกฤษ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ปรับปรุงรายการผู้ได้รับพระราชทานทุนแผนกต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน เมษายน ๒๕๕๔

ข่าวสารวันนี้

 

เนื้อหาเว็บไซต์

ติดต่อมูลนิธิอานันทมหิดลเกี่ยวกับกิจการของมูลนิธิที่:

คุณคมศร อรรฆยพิศุทธิ์

สำนักงานประสานงานมูลนิธิอานันทมหิดล
ชั้น ๑ อาคาร ๖๐๙ สนามเสือป่า กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒-๒๘๐-๖๑๕๗
โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๖๑๕๘